Miten aloittaa sijoittaminen?

 

Sijoittamisen aloittamisesta on tehty helppoa. Useimmat pankit tarjoavat asiakkailleen palvelua pörssikaupan käymiseen. Sijoitustoiminnassa ostetaan ja myydään rahoitusinstrumentteja, kuten osakkeita joiden tavoitteena on tehdä voittoa. Sijoittamista on usein pidetty korkeariskisenä tapana säästää ja hallinnoida omaa pääomaa, mutta riski ja tuotto-odotukset kulkevat usein käsi kädessä. Alempaa riskiä haluava voi sijoittaa kohteisiin, joissa riski on pienempi ja tuotto-odotukset matalammat. Sijoittaja voi myös itse päättää, kuinka aktiivisena hän haluaa sijoitustoiminnassa toimia. Suurin osa yksityissijoittajista ei käy kauppaa viikoittain tai edes kuukausittain. Varsinkin matalien korkojen aikana säästötilin korko on niin pientä, että sijoittamalla voi pyrkiä parempaan tuottoon. Kannattaa kuitenkin pitää aina mielessä, ettei sijoita enempää rahaa kuin on valmis menettämään. Hajauttamisella voi vähentää riskiä. Käytännössä se toimii siten, että sijoituskohteita valitsee eri toimialoilta sekä maantieteellisiltä alueilta. Lisäksi kannattaa sijoittaa rahoja eririskisiin sijoitusinstrumentteihin, kuten osakkeisiin ja rahastoihin.

Alempaa riskiä haluava voi sijoittaa kohteisiin, joissa riski on pienempi ja tuotto-odotukset matalammat. Sijoittaja voi myös itse päättää, kuinka aktiivisena hän haluaa sijoitustoiminnassa toimia.

Osakesijoittaminen

 

Osakesijoittaminen on se sijoittamisen muoto, mikä useimmille tulee sijoittamisesta mieleen. Se onkin se keino, jolla on mahdollista päästä korkeimpiin tuottoihin, mutta se kantaa myös korkeampaa riskiä. Riski kumminkin vaihtelee paljon yrityksestä riippuen. Pitkällä tähtäimellä hyvin hajautettu osakesalkku pystyy tuottamaan mukavasti tuottoa, kun osakkeista saadut tuotot lisätään pääomaan ja ne jatkavat jälleen tuoton kasvattamista. Osakemarkkinoilla kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten korkea sijoitetun pääoma tuotto on edellisinä vuosina ollut. Myös yrityksen edellisten vuosien osingonjakohistoriasta on hyvä olla tietoinen. Perussijoittajan kannattaa myydä ja ostaa osakkeita hitaalla tempolla. Jokaisesta osakekaupasta maksetaan välityspalkkio, joten joka päivä vaihtamalla palkkiot syövät mahdolliset voitot. Osakesijoittamisen totuus on ennen ollut, että pitkällä aikavälillä arvo nousee lähes poikkeuksetta ja helpointa on vain ostaa ja unohtaa. Pankkikriisin jälkeen kuitenkin tuotto ei ole enää niin varmaa, kun yritysten tuotto-odotukset madaltuvat jatkuvasti.

Pitkällä tähtäimellä hyvin hajautettu osakesalkku pystyy tuottamaan mukavasti tuottoa, kun osakkeista saadut tuotot lisätään pääomaan ja ne jatkavat jälleen tuoton kasvattamista.

Rahastosijoittaminen

 

Pankit tarjoavat rahastosijoittamisen palveluja asiakkailleen osakesijoittamisen rinnalla. Rahastot toimivat niin, että yhteen rahastoon sijoittaneiden varat yhdistetään ja sijoitetaan edelleen osakkeisiin. Isommasta potista sijoittaessa hajauttaminen tapahtuu itsestään, joten sijoittajan ei tarvitse huolehtia siitä. Toisaalta pelkästään yhteen rahastoon sijoittamalla on kaikki sijoitetut varat yhden rahastonhoitajan käsissä. Pankit markkinoivat rahastoja ahkerasti, koska ne ovat pankille tuottavampia. Rahastoon sijoittamalla kulut kasvavat, koska pankki veloittaa myös voitosta provisiota ja hallintokuluja. Samasta osakkeesta saatu voitto on siis rahaston kautta pienempi. Toisaalta rahastot sopivat henkilöille, jotka eivät halua ottaa aktiivisesti osaa sijoituskohteiden valintaan. Rahasto-osuuksia voi myös ottaa salkkuun osakkeiden rinnalle. Rahastoja avataan jatkuvasti uusia ja tuottamattomat suljetaan. Tällöin rahaston valitseminen voi olla haasteellista, koska tuottohistoriaa ei välttämättä löydy.

 

Miljardia euroa: Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen uudet sijoitukset nettomääräisesti (lähde: Suomen Pankki)

Indeksirahastoihin sijoittaminen toimii siten, että rahaston koostumus muuttuu jatkuvasti suhteessa siinä kiinni olevaan indeksiin. Eli jos indeksissä olevien yritysten suhde muuttuu, muuttuu myös rahaston suhteet samassa mittakaavassa.

Indeksisijoittaminen

 

Indeksisijoittamisesta on tullut aina vain suositumpi sijoittamisen muoto sekä Suomessa että ulkomailla. Indeksirahastoihin sijoittaminen toimii siten, että rahaston koostumus muuttuu jatkuvasti suhteessa siinä kiinni olevaan indeksiin. Eli jos indeksissä olevien yritysten suhde muuttuu, muuttuu myös rahaston suhteet samassa mittakaavassa. EFT-rahastot ovat indeksirahastoja, jotka noteerataan pörssissä ja niitä voi ostaa avoimilta markkinoilta pankeista ja sijoituspalveluyrityksistä. Indeksirahastojen kulut ovat muita rahastoja alemmat, koska niitä ei tarvitse aktiivisesti hoitaa, eikä markkinoiden tulevaisuutta tarvitse ennustaa. Tuotto indeksirahastoille ei koskaan peittoa indeksin keskiarvoa. Toisin kuin muissa rahastoissa, indeksirahastoissa tulee sijoittajan itse varmistaa tarvittava hajautus. Indeksit ovat yleensä joko tietystä maantieteellisestä alueesta tai pörssistä riippuvaisia, joten hajauttaminen täytyy ottaa huomioon kuten osakkeisiin sijoitettaessa. Sijoittajan kannattaakin ostaa osuuksia joko useammasta indeksirahastosta tai yhdistellä indeksirahastoja muihin rahastoihin.

Johdannaisilla tarkoitetaan rahoitusinstrumentteja, joiden arvo määrittyy toisen arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden mukaan.

Johdannaiskauppa

 

Johdannaisilla tarkoitetaan rahoitusinstrumentteja, joiden arvo määrittyy toisen arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden mukaan. Mikä tahansa mitattavissa oleva suure kelpaa johdannaiskauppaan. Kullan tai öljyn arvo voi olla esimerkiksi tällainen suure. Johdannaispörssiä ei suositella aloittelijoille sen haastavuuden takia.

 

Lähteet

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen uudet sijoitukset: Suomen Pankki