Uusien yrityslainojen määrä maaliskuussa 2017 (mrd. eur)

%

Yrityslainojen kanta maaliskuun lopussa 2017 (mrd. eur)

Asuntoyhteisöille myönnettyjen yrityslainojen määrä maaliskuun lopussa 2017 (mrd. eur)

Yrityslainat ja muut yrityksille tarjottavat rahoitusmuodot

Kuka voi saada starttirahaa?

Starttirahan tarkoituksena on turvata aloittavan yrittäjän toimeentulo. Kun yritystoiminta on vasta alkamassa, on monella yrittäjällä enemmän menoja kuin tuloja. Starttiraha kannustaa yrittäjää aloittamaan liiketoimintansa ilman pelkoa tyhjän päälle putoamisesta. Starttirahaa myönnetään työttömälle työnhakijalle tai muulle henkilölle, joka on siirtymässä päätoimiseksi yrittäjäksi. Yleensä starttirahaa ei myönnetä yrittäjälle, jolla on jo aloitettuna yritystoiminta. Poikkeuksena ovat kuitenkin sivutoimiset yrittäjät, kun he siirtyvät päätoimisiksi yrittäjiksi. Starttiraha toimii avustuksena korkeintaan 12 kuukauden ajan. Sitä haetaan TE-toimistosta, jossa hakijan tilanteesta tehdään kartoitus. Starttirahan saamiseen vaikuttavat mm. yrityksen toimialan kilpailu alueella, hakijan soveltuvuus yrittäjäksi sekä yrityksen mahdollisuudet menestyä tulevaisuudessa. Starttirahaa maksetaan yrittäjälle kerran kuussa saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella. Starttirahan perustuen määrä vuonna 2017 on 32,40 euroa päivältä.

Starttirahaa myönnetään työttömälle työnhakijalle tai muulle henkilölle, joka on siirtymässä päätoimiseksi yrittäjäksi. Yleensä starttirahaa ei myönnetä yrittäjälle, jolla on jo aloitettuna yritystoiminta.

Factoring: myy laskusi ja vapauta käteistä käyttöösi

Useiden yritysten kassavirtaan saattaa tulla satunnaisesti pientä viivästymistä. Voi olla, että asiakkaan maksut ovat myöhässä tai kausivaihtelut vaikuttavat käyttöpääoman riittämättömyyteen. Factoring on yrityksille tarjottava palvelu, joka auttaa juuri näihin ongelmiin. Factoring toimii siten, että yritys myy myyntilaskujaan rahoitusyhtiölle luottoa vastaan. Yritys voi päättää myydä kaikki laskunsa tai vain yhden tai kaksi silloin tällöin. Factoring voi toimia kahdella tavalla. Joko yritys myy laskun rahoitusyhtiölle kokonaan, jolloin sen ei tarvitse enää huolehtia mistään laskuun liittyvästä perinnästä. Tällöin rahoitusyhtiö maksaa laskusta yleensä n. 90-99 prosenttia. Laskun voi myös pantata, jolloin lasku asetetaan luoton vakuudeksi. Rahoitusyhtiö maksaa laskusta heti osan ja loput, kun asiakas on maksanut laskun. Tällaisessa tilanteessa laskun perintä ja luottoriski säilyvät laskuttavalla yrityksellä. Factoring voi auttaa yritystä tarjoamaan asiakkailleen pidempiä maksuaikoja, joka taas vaikuttaa osaltaan yrityksen kilpailukykyyn. Lisäksi normaalisti laskutukseen käytettävät resurssit voi suunnata yrityksen ydinosaamiseen.

Factoring toimii siten, että yritys myy myyntilaskujaan rahoitusyhtiölle luottoa vastaan. Yritys voi päättää myydä kaikki laskunsa tai vain yhden tai kaksi silloin tällöin.

Etsitkö vakuudetonta lainaa yritykselle?

Kerromme vakuudettomista yritysluotoista, pankkilainasta ja Finnveran rahoituksesta. Esittelemme TOP 3 vakuudettomat yrityslainat netistä.